X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 3 بهمن‌ماه سال 1389 @ 11:56 ق.ظ

روایت من از حج خونین سال 1366- ح . ابراهیمی

پنج سال از آمدنم به ایرنا نگذشته بود که خداوند طلبید و ماموریت پوشش مراسم حج سال 66 به من و دو تن از همکاران خوب یعنی علی فریدونی عکاس هنرمند و آقای شماعیان مترجم عربی سپرده شد ، حجی فراموش نشدنی و متفاوت .

در آن سالها تیم های خبری اعزامی ایرنا به حج از امکان اقامت در بعثه و تجهیزات اختصاصی ارسال خبر نظیر کامپیوتر ، فکس و تلفن برخوردار نبودند و همانند سایر حجاج در قالب یکی از کاروانها در محل اقامت آنها مستقر می شدند .

ادامه مطلب ...
یکشنبه 3 بهمن‌ماه سال 1389 @ 11:54 ق.ظ

اولین برنامه خبری، پوشش مراسم اعدام - حسن ابراهیمی

   هرگز تصور نمی کردم، پس از شروع به کار در کسوت خبرنگاری در ایرنا، اولین برنامه ای که باید خبر آن را تهیه کنم ، مراسم اعدام تعدادی قاچاقچی مواد مخدر در زندان قصر باشد.

پاییز سال 1361، چند روزی از آغاز کارم در گروه اجتماعی خبرگزاری نگذشته بود که بعد از ظهر یک روز، آقای اسدی سردبیر برازنده و شایسته وقت گروه به من ماموریت داد که به زندان قصر بروم و از مراسم اعدام تعدادی قاچاقچی مواد مخدر خبر تهیه کنم.

ادامه مطلب ...